Mapa stránky
Úvod  >  Mapa stránky
Skip Navigation Links.
Úvod
Aktuality
Články
Zlúčenia informačných systémov poisťovne Allianz a Slovenskej poisťovne
Implementácia štandardov EÚ a IAS
IAS v prostredí SAP
Implementujú informačný systém, ktorý vie viac, ako my všetci spolu
Riešenia pre správu dát
Kompetenčné centrum - cesta k efektívnemu outsourcingu
Progresívne riešenie pre DSS sa už overuje v praxi
Efektívne budovanie IS
Riadenie logistického reťazca v automobilovom priemysle
Portály a ich miesto v moderných podnikových systémoch
Aktuality
S SNP Austria k podpore Transformačného Projektu pre Medzinárodne aktívny Priemysel
SLOVAKODATA na CAMIT-e
Slovakodata na SAP Forum 2016
Implementácia SAP S/4 HANA- Simple Finance
Slovakodata na SAP Forum
Odteraz sme členom Taliansko - Slovenskej obchodnej komory!
Projekt centralizácie obstarávania pre zahraničných členov bánk Intesa San Paolo Group
Slovakodata vo svete
Slovakodata na SAP FORUM
Projekt vo VÚB Bratislava – pilotný projekt centralizácie nákupu na báze SAP sw
Kontrolný výkaz DPH
EURO konverzia v Lotyšsku
Upgrade a SEPA v SZRB
Slovakodata na konferencii
Roll-out pre Vetropack pokračuje
Upgrade a SEPA v SZRB
Štart produktívnej prevádzky
Organizačná zmena
Roll-out pre spoločnosť Vetropack
Tréning pre tímových a projektových manažérov s názvom: katapult
Zmeny v organizačnej štruktúre Slovakodata
Rozšírenie spolupráce s Generali Slovensko poisťovňa
Účasť na konferencii SAP FORUM 2012
Slovakodata v Austrálii
Odovzdanie roll-out do produktívnej prevádzky v spoločnosti InsData
Certifikát pre systém manažérstva kvality
Roll-out v spoločnosti InsData
Slovakodata na SAP World Tour
Seminár
Slovakodata Open Air - I.ročník
Uvedenie produktu Slovakodata HelpDesk
IFRS a CFM pre Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Upgrade systému SAP R/3 pre Matsushita Electronic Components
SLOVAKODATA, a.s. sa stala členom SOPK
Seminár
Riešenie SAP a vstup SR do EÚ
Nové IČ pre DPH
Dôchodkové správcovské spoločnosti s informačným systémom od SLOVAKODATA, a.s.
Spolupráca s Eximbankou pokračuje
Medzinárodná konferencia DATA MANAGEMENT v spolupráci so SLOVAKODATA, a.s.
Slávnostný večer pri príležitosti 10 rokov existencie SLOVAKODATA, a.s.
Informačný systém SAP pre subdodávateľov automobilového priemyslu
Seminár Nové trendy v efektívnom budovaní podnikových informačných systémov
C.S.I. - medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel SR
SLOVAKODATA OPEN AIR, III.ročník
Novoročný večierok 2006
SLOVAKODATA, a.s. opäť najlepšia
Archivácia SAP záznamov a workflow dodávateľských faktúr v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zavedenie meny EURO v prostredí informačného systému SAP
Prvá úspešná implementácia Core Banking v Slovenskej a Českej republike
Implementácia systému SAP v spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.
Ďalší projekt zavedenia EUR v IS SAP
SLOVAKODATA v Číne
Zmena meny nespôsobila zákazníkom SLOVAKODATA žiadne problémy
Projekt implementácie IS SAP pre SZRB, a.s. úspešne pokračuje
Posilnenie pozície poskytovateľa IT služieb vo finančnom sektore
Čestné uznanie od SOPK
Ďakovný list od FEI STU
Slovakodata v zahraničí
Spolupráca so spoločnosťou Honeywell
Pokračovanie v spolupráci so skupinou Prysmian Cables
Konverzia firemnej meny aj vo Veľkej Británii a Kanade
Úspešná spolupráca so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa
Susses story
Úspešné ukončenie konverzie firemných mien vo Veľkej Británii a Kanade
Ďalší úspešný ročník Slovakodata Open Air v RVS Studené
Podpora aktivít v zahraničí
Produktívny štart projektu v spoločnosti Allianz Rosno Non-Life
Produkty
SAP BOBJ Access Control
Business Objects Reports
Operatívne reporty
Portálové riešenia
TRM
IFRS
ECM
Add-Ons
eDPH - Spracovanie DPH v systéme SAP
Manpower Management
SAI - Speed up - SAP Asset Inventory
SCASH - Speed up - SAP Cash Accounting
SOI - Speed up - SAP Outgoing Invoices
SII - Speed up - SAP Incoming Invoices
Riešenia na báze SAP
Identity Management
Riešenia pre štátnu správu
Riešenia pre utility
Riešenia pre distribúciu, retail a médiá
Riešenie pre malé a stredné podniky
Riešenia pre automobilový priemysel
Riešenia pre výrobné podniky
Riešenia pre banky a poisťovne
Služby
Archivácia aplikačných dát
Roll-outy
Vývoj aplikácií
Školenia
Systémová integrácia
HelpDesk
Kompetenčné centrum
Referencie
AXA Portugalsko
Železnice SR, Bratislava
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Bratislava
VUJE Trnava, a.s.
Trilux Arnsberg
Slovenský rozhlas, Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Slovakia Chips, a.s., Trenčín
Riadenie letovej prevádzky SR
Prvá novinová spoločnosť, a.s., Bratislava
Omnia-Roll, a.s., Bratislava
OFZ Istebné, a.s.
Matador Automotive Vráble, a.s.
KLF-ZVL Omnia, a.s., Žilina
HBPO Group Slovensko, Veľká Británia, Kanada
Chio Slovakia, s.r.o., Trenčín
Fend, a.s., Bratislava
EuroTel Bratislava, a.s.
COOPBOX Eastern, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Assi-Domän Packaging, a.s., Štúrovo
Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
Siemens Elektromotory, a.s., Mohelnice
Siemens Automotive, s.r.o., Michalovce
Prysmian Cables
MKM Hungary
Matsushita Electronic Components (Slovakia), s.r.o., Trstená
Leoni Slowakia, s.r.o., Nová Dubnica
Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o., Trenčín
Kablo Bratislava, s.r.o., Bratislava
VZT-Vzduchotechnika, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Robert Bosch, s.r.o., Bratislava
PSL, a.s., Považská Bystrica
Novy Calex, a.s., Zlaté Moravce
MEZ, a.s, Michalovce
Kuka Enco Werkzeugbau, s.r.o., Dubnica nad Váhom
Axtone, s.r.o. Prostějov
Novácke chemické závody, a.s., Nováky
Duslo, a.s., o.z. Istrochem, Bratislava
Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča
Ministerstvo obrany SR, Braislava
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
Štátna pokladnica SR, Bratislava
Ministerstvo financií SR, Bratislava
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
Credit Clearing Center, a.s., Bratislava
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha
Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava
Kontinuita poisťovňa, a.s., Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Allianz New Europe
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Tatra banka, a.s., Bratislava
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
Istrobanka, a.s., Bratislava
Exportno-importná banka SR, Bratislava
O nás
Kvalita
Naši partneri
Manažment
Dozorná rada
Predstavenstvo
Kontakt
Mapa stránky
Kariéra
Slovakodata Akadémia 2016/2017
Slovakodata Akadémia 2012
Registračný formulár
Pracovné ponuky
História
nic