Služby
Úvod  >  Služby

Kompetenčné
centrum

Kompetenčné<br/>centrum

Hot-line podpora zákazníkov, servis a rozvoj informačných systémov, outsourcingové služby a prevádzka aplikácií formou ASP.

viac...

Slovakodata
HelpDesk

Slovakodata<br/>HelpDesk

Slovakodata HelpDesk je prioritne zameraný na poskytovanie poimplementačného supportu zákazníkom na zmluvnom charaktere formou špecializovanej služby.

viac...

Služby systémovej integrácie

Služby systémovej integrácie

Systémová integrácia a implementácia ERP a e-commerce aplikácií, optimalizácia podnikových procesov a riadenie projektov.

viac...

Školenia
 

Školenia<br/>&nbsp;

Užívateľské školenia Vašich pracovníkov v oblasti aplikačného programového vybavenia SAP, k plnému využitiu užívaného SW.

viac...

 

Vývoj aplikácií

Vývoj aplikácií

Vývoj nadstavbových aplikácií pre systémy SAP, vývoj zákazníckych aplikácií na platforme .NET, portálov a integračných riešení.

viac...

Roll-outy

Roll-outy

Váš podnik expanduje? Chcete sa rovnako intenzívne ako doteraz koncentrovať na svoje základné kompetencie a pritom zabezpečiť jednotné procesy prostredníctvom SAP?

viac...

Archivácia aplikačných dát

Archivácia aplikačných dát

S pomocou Archivácie aplikačných dát je možné bezpečne a komfortne odstrániť dáta, ktoré už nie sú potrebné pre každodennú prácu. Odstránené dáta sú ukladané v archivačných súboroch, na ktoré je možné neskôr pristupovať a ich vyhodnocovať. Výsledkom je rýchlejší prístup k dátam a databáza, ktorej veľkosť je dlhodobo kontrolovateľná.

viac...