HelpDesk
Úvod  >  Služby  >  HelpDesk
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


1.  HotLine

 HotLine umožňuje v pracovné dni v čase od 8,00 do 22,00 hod:
 • telefonický kontakt so Slovakodata  cez vyhradenú telefónnu linku
 • nahlásenie servisnej požiadavky cez fax
 • nahlásenie servisnej požiadavky cez e-mail
 • potvrdenie prijatia servisnej požiadavky
 • telefonickú konzultáciu alebo jej sprostredkovanie (zvyčajne konzultácia cez mobilný telefón)
  
2. Web Slovakodata HelpDesk

 Web Slovakodata HelpDesk umožňuje pre registrovaných používateľov nepretržite:
 • nahlásenie servisnej požiadavky
 • potvrdenie príjmu servisnej požiadavky
 • sledovanie stavu a vývoja servisnej požiadavky
 • online komunikáciu o stave riešenia servisnej požiadavky
 • prehľad a stav rozpracovaných požiadaviek
 • reporting požiadaviek podľa rôznych kritérií
     
Problém sa rieši on-line z pracoviska Slovakodata HelpDesk s použitím technológie internetu, zákazník a riešiteľ pracujú nad jednou databázou informácií. Príncip 7x24.

Prístup do Web Slovakodata HelpDesk


Na základe zmluvného vzťahu majú oprávnení pracovníci zákazníka prístup cez internet https://servis.slovakodata.sk.

Základná funkcionalita Slovakodata HelpDesk
  
Slovakodata HelpDesk zákazníkovi umožňuje vykonávať nasledujúce operácie :
 • zadávanie reklamácií a rozvojových požiadaviek
 • sledovanie stavu riešenia požiadaviek
 • komunikácia k riešeniu požiadavky na jednom mieste
 • zobrazenie zoznamu servisných požiadaviek (založené do systému, priradené riešiteľovi, riešené SLD, riešené treťou stranou, ukončené riešiteľom= aktivita zákazníka, vrátené na riešenie, potvrdené zákazníkom, uzavreté a celkový prehľad servisných požiadaviek v systéme)  
 • zobrazenie požiadaviek z vybranej kategórie (dátum vytvorenia od-do, zadávateľ, riešiteľ, spoluriešiteľ, kategória požiadavky, typ požiadavky )
 • detail na servisnú požiadavku
  - zákazník, číslo požiadavky, podčíslo požiadavky,
  - lokalizácia požiadavky, požiadavku zaregistroval, systém – verzia modul
  - typ požiadavky, kategória požiadavky
  - predmet požiadavky, dovod požiadavky, detailný popis požiadavky
  - dátumové a časové pečiatky (zistenie, zavedenie, posledná modifikácia, ukončenie zásahu,  uzavretie problému servis manažérom)
  - download a upload súborov k vybranej požiadavke
  - komunikácia Slovakodata – zákazník
 • reporting
 
Bezpečnosť Slovakodata  HelpDesk
  
V rámci Slovakodata HelpDesk poskytovateľ garantuje objednávateľovi:

 • zabezpečenie hesiel užívateľov
  Užívateľské heslá sú pred uložením do databázy kryptované jednosmernou hashovacou funkciou.
   
 • zabezpečenie prenosu dát v rámci internetu pomocou SSL 3.0 (RC4, 128bit encryption) od celosvetovo uznávanej certifikačnej autority Thawte.

 • zabezpečenie web servera
  Web server je neustálený monitorovaný a prebieha pravidelné zálohovanie systému

Požiadavky na strane zákazníka

Internetový prehliadač:
 • Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší
 • Mozilla Firefox 2 a vyšší
 • Opera 9 a vyšší