eDPH - Spracovanie DPH v systéme SAP
Úvod  >  Produkty  >  Add-Ons  >  eDPH - Spracovanie DPH v systéme SAP
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Add-on eDPH od spoločnosti Slovakodata poskytuje samostatné, ucelené riešenie pre spracovanie daňového priznania v SAP, ktoré využíva nastavenia DPH a pre spracovanie DPH využíva samostatné reporty. Riešenie poskytuje:
 

  • prehľadnejšiu evidenciu dokladov
  • možnosť variabilnej reakcie na zmenu tlačiva a zákona o DPH
  • komplexnejšie spracovanie výsledného priznania do formátu xml a jeho elektronické odoslanie na portál Finančnej správy

Výsledné xml je možné importovať do programu finančnej správy eDane, ktoré zabezpečí tlač daňového priznania ako aj odoslanie na portál Finančnej správy.
Výhodou riešenia je aj zaúčtovanie daňového záväzku v SAPe. Riešenie je určené všetkým firmám, ktoré spracovávajú daňové priznanie podľa slovenskej legislatívy.
 

eDPH prezentácia

Charakteristika riešenia

Spracovanie daňového priznania  je rozdelené do relevantných protokolov, ktoré sprehľadňujú proces spracovania daní.
Poskytuje zoznam dokladov po položkách dokladov, ktoré vstupujú do daňového priznania prvý krát a dokladov, ktoré už boli za dané obdobie vykázané v predchádzajúcich daňových priznaniach.
Poskytuje podklad pre riadne alebo dodatočné daňové priznanie za dané obdobie podľa riadkov formulára daňového priznania, alebo zobrazuje zoznam DPH podľa znakov dane.
Umožňuje zobraziť doklady vylúčené zo spracovania, ako aj zobrazenie a správu hodnoty koeficientu DPH.
V prípade potreby je možné vygenerované priznania zmazať a spracovať nové.
Aplikácia zobrazuje väzbu prepojenia čísla dokladu a čísla daňového priznania.
K dispozícii je report pre zobrazenie dokladov nevstupujúcich do žiadneho daňového priznania.
Po spracovaní výsledného, odsúhlaseného daňového priznania, sa vytvorí súbor vo formáte xml, ktorý je možné odoslať na portál Finančnej správy a je možné vykonať zúčtovanie DPH.


Prečo použiť práve Add-on eDPH na spracovanie DPH 

  • Jedná sa o komplexné riešenie
  • Poskytuje prehľadnú evidenciu daňových dokladov a daňových priznaní
  • Umožňuje flexibilné prispôsobenie sa zmenám zákona DPH ako aj zákonnej verzii tlačiva DPH
  • Rieši elektronické podávanie daňového priznania DPH
  • Zabezpečuje automatické spracovanie a správu koeficientu DPH


eDPH schéma