Business Objects Reports
Úvod  >  Produkty  >  Business Objects Reports
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Spoločnosť SLOVAKODATA, a.s. pripravila balík reportov, ktoré SAP štandard neposkytuje, a ktoré Vám prinesú viac transparentnosti. S balíkom získate úsporu času voči manuálne pripravovaným agregáciám dát.

Tieto vyvinuté reporty pokrývajú dve hlavné oblasti:
- operatívnu (kde je zameranie na extrémne detaily) a
- manažment (so zameraním na reprezentačné akcie, syntézu a "čo ak" scenáre).

Balík Vám vieme implementovať do jedného týždňa za atraktívnu cenu.

SAP FI - Finančné ukazovatele
Aplikácia prehľadným spôsobom pomáha pri zrealizovaní finančnej analýzy podniku. Na jednej strane zobrazuje stavové ukazovatele likvidity, aktivity, finančnej zadĺženosti, rentability a Altmanovo Z-skóre. Na strane druhej umožňuje na uvedených ukazovateľoch vykonávať tzv. citlivostnú analýzu na zmenu ktorejkoľvek finančnej veličiny súvahy a výsledovky. Okrem finančných ukazovateľov uvedená aplikácia zobrazuje aj zjednodušenú súvahu a výsledovku v tabuľkovej podobe.
Live presentation
SAP FI – Finančné ukazovatele
Ďalšie reporty (kliknite tu)
 • CO01_CR Ziskové strediská
 • CO02_CR Nákladové strediská
 • CO03_CR Zákazky CO
 • FI01_CR Súvaha /výsledovka a finančné ukazovatele
 • FI03_CR Platobná schopnosť
 • HR01_CR Evidenčné stavy pracovníkov
 • MM01_CR Prehľad objednávok v sklze
 • MM02_CR Štatistika sklzov v nákupe
 • MM04_CR Disponibilita
 • SD01_CR Prehľad SD zákaziek v sklze
 • SD02_CR Štatistika sklzov v predaji
 • SD03_CR Štatistika predaja
 • SD04_CR Disponibilita
 • PP01_CR Prehľad výrobných zákaziek v sklze
 • PP02_CR Štatistika sklzov vo výrobe
 • PP04_CR Disponibilita
 • PP06_CR Rozpracovanosť vecne
 • PP07_CR Odchýlky vo výrobe
 • PP08_CR Skutočné náklady výrobných zákaziek
 • FI05_XC Prehľad TOP dodávateľov
 • FI06_XC Prehľad TOP odberateľov
 • MM01_XC Prehľad objednávok v sklze
 • SD01_XC Prehľad SD zákaziek v sklze
 • PP01_XC Prehľad výrobných zákaziek v sklze