O nás
Úvod  >  O nás
Poslanie
 
SLOVAKODATA, a.s. je akciová spoločnosť, založená v roku 1994. Od svojho vzniku pomáha zvyšovať konkurencie schopnosť a efektívnosť svojich klientov nasadzovaním komplexných informačných systémov na báze celosvetovo osvedčeného know–how a profesionálnym poradenstvom  v oblasti zavádzania moderných metód riadenia. Našim hlavným poslaním je prebratie zodpovednosti za realizáciu a servis podnikového informačného systému, ktorý sa stáva dôležitým nástrojom úspešného riadenia výrobných a distribučných spoločností, finančných inštitúcií a štátnej správy. 
 
Vízia
 
SLOVAKODATA, a.s. chce v budúcnosti napĺňať svoje poslanie úspešnou identifikáciou svojich príležitostí v stredoeurópskom regióne. Prostredníctvom podnikov, do ktorých je úspešne implementovaný integrovaný informačný systém, demonštruje SLOVAKODATA, a.s. výhody uplatňovania moderných metód riadenia. Svojim súčasným a budúcim klientom bude poskytovať zodpovedajúcu konzultačnú pomoc a komplexné vyškolenie personálu. Tieto ciele spoločnosť dosiahne najmä vďaka vyškolenému a motivovanému tímu profesionálov.
  
Hlavné princípy
    
Medzi základné princípy našej spoločnosti patrí budovanie dlhodobej partnerskej spolupráce s každým našim klientom, získavanie dôvery partnerov kvalitou, profesionalitou a serióznym prístupom k riešeniu ich problémov.