Slovakodata Akadémia 2016/2017
Úvod  >  Slovakodata Akadémia 2016/2017
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


SLOVAKODATA AKADÉMIA

 
 

Si študentom 3. alebo 4. ročníka vysokej školy?

Chýbajú ti v škole praktické skúsenosti?
Zamýšľaš sa už teraz nad svojou budúcou kariérou?
Premýšľaš ako efektívne využiť svoj voľný čas?
Barbara H.
Jelka
Vďaka Slovakodata Akadémii už ako študenti môžeme získať komplexný pohľad na informačný systém SAP. Následne máme možnosť špecializovať sa na konkrétny modul, ktorý nás najviac oslovil. Počas školení získavame také vedomosti a skúsenosti, ktoré sa nám určite zídu do života. Ďalším plusom je, že môžeme pracovať so skvelými ľuďmi.
 
Maroš S.
Nová Ľubovňa
Akadémia Slovakodata ponúka jedinečnú možnosť získať popri štúdiu praktické vedomosti a zručnosti v oblasti IT. Poskytuje všeobecný prehľad o informačnom systéme SAP s následnou možnosťou výberu zamerania, v ktorom sa chce účastník rozvíjať. Som rád, že som dostal možnosť byť súčasťou tohto projektu, ktorý mi priniesol veľa skúseností a poznatkov.
 
Katarína Č.
Valaská
Akadémia Slovakodata je skvelou príležitosťou ako sa naučiť pracovať s veľmi rozšíreným informačným systémom SAP. Okrem základného prehľadu vo viacerých oblastiach sa môžete zlepšovať v jednej konkrétnej pod dohľadom skúsených odborníkov. Odporúčam každému, kto chce získať reálne skúsenosti.
 
Michal B.
Bratislava
Akadémia Slovakodata bola pre mňa výbornou skúsenosťou, vďaka ktorej som získal cenné vedomosti o informačnom systéme SAP. Odporúčam každému, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové, čo mu pomôže pri hľadaní práce v budúcnosti, zúčastniť sa tohto projektu.
 
Vytvor si už teraz náskok pred svojimi budúcimi konkurentmi a prihlás sa do SLOVAKODATA AKADÉMIE!
SLOVAKODATA AKADÉMIA je jedinečný koncept spojenia odborného vzdelávania s praxou.
 
Poskytne komplexný pohľad o informačnom systéme SAP
Uľahčí Váš prechod medzi štúdiom a praxou
Zoznámi Vás s prácou úspešných SAP konzultantov
Ponúka finančnú motiváciu formou štipendia

 
Ako prebieha SLOVAKODATA AKADÉMIA?

Priebeh je rozdelený do troch úrovní - semestrov.

1.

Základný seminár je zameraný na získanie komplexného prehľadu o SAP. Študenti sa formou prezentácií a práci v systéme SAP oboznámia s možnosťami jeho implementácie a využitia. Seminár sa skladá z nasledovných častí: architektúra SAP, účtovníctvo, transakčné a analytické procesy (Logistika, Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Workflow), Reporting a dátový sklad.
 

2.

Modulová špecializácia začína zaradením študenta do modulového tímu, v ktorom dostane svojho tútora. Podľa preferencií študenta bude naplánované vzdelávanie formou osobných stretnutí s tútorom, samoštúdia, prác na systéme a pomocných prác na projektoch.
 

3.

Poradenská prax Slovakodata Akadémie znamená zaradenie študenta k projektovým prácam. Študent bude mať počas poradenskej praxe k dispozícii tútora, ktorý ho bude smerovať a pomáhať pri plnení náročnejších úloh. 
PRIHLÁS SA UŽ TERAZ TU.